Nu spant het erom, ook in Den Haag

In deze update: MIRT debat, hoop op nieuw onderzoek, brief aan minister, fietsbus? fietsbrug!

We zijn vol aan de bak, en dat moet ook!

Uw comité LaatOnsNietZwemmen zit niet stil. En dat kan ook niet want dit zijn beslissende dagen en erg geruststellend waren de signalen van minister Harbers de laatste tijd niet.  We vergaderen wekelijks en schakelen dagelijks met elkaar en met gemeente Stichtse Vecht, rederij Blue Amigo, de Provincie, Waterschap AGV, de pers en allerlei verenigingen zoals de Fietsersbond. We zijn in gesprek met een groot landelijk TV programma, dat misschien aandacht wil besteden aan onze pont. En natuurlijk houden we de lijntjes kort met de politici die de motie in de Tweede Kamer hebben gesteund. We spreken al deze partijen en instanties deels direct en deels via de gemeente, waarmee de samenwerking nog steeds uitstekend is.

Maandag spannend Tweede Kamer debat

Spannend wordt aanstaande maandag 28 november het grote MIRT debat in de Tweede Kamer. MIRT staat voor ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’. In dit debat komt onder andere de toekomst van onze pont aan de orde. Het zou erg bot zijn als minister Mark Harbers (foto) de bekende ‘hou de pont in de vaart’ motie naast zich neerlegt. Die motie is notabene door de voltallige Tweede Kamer (afgezien van zijn eigen VVD) gesteund. 

Nieuw onafhankelijk onderzoek

Het leek eerst dat maandag minister Harbers zijn ‘definitieve’ besluit zou nemen, maar het laatste nieuws is dat hij dinsdag, dus ná het MIRT debat, met onze wethouder en de gedeputeerde van provincie Utrecht in gesprek over een écht onafhankelijk onderzoek waar wij samen met de gemeente om hebben gevraagd. De minister lijkt hier welwillend tegenover te staan en wij zien dit dan ook als grote kans (en mogelijke doorbraak) in de impasse. Onze drie voorwaarden zijn:

 1. Gezamenlijk opdracht en bureau bepalen.
 2. Een van de onderzoeksvragen is hoe dan ook: hoe kan de pont veilig in de vaart blijven.
 3. De pont vaart door tot de resultaten bekend zijn.

Zowel aan de minister als aan ons wordt dan wel gevraagd ons bij de uitkomst neer te leggen. Maar omdat we goede hoop hebben op een positieve uitkomst willen we daarin meegaan. Intussen houden we wel de druk op de ketel en hebben we alle Tweede kamer fracties gevraagd om maandag in het MIRT debat de minister stevig aan te spreken.

Nieuwe brief aan de minister

We hebben vandaag (vrijdag 25 nov) een formele brief aan de minister gestuurd waarin we hem wijzen op zijn juridische verplichtingen de pont in bedrijf te houden zolang er geen besluit is genomen.

Fietsbus? Slecht plan!

fietsbus Niewer Ter aa
Fietsbus Nieuwer Ter Aa?

Als alternatief voor de pont is, naar Antwerps voorbeeld, een ‘fietsbus’ naar station Breukelen voorgesteld. Een onzinnig idee, waar slechts een enkele passagier mogelijk iets aan zou hebben. Dit nog afgezien van het gebrek aan ruimte op de smalle en drukke kanaaldijk. We hebben tien sterke argumenten tegen de fietsbus op papier gezet. De illusie dat dit een goede oplossing is wat ons betreft hiermee uit de wereld geholpen. Met dank aan vooral Afien en Yolande.
Lees de 10 argumenten onderaan dit bericht.

Pont heeft nog steeds een personeelsprobleem

Intussen heeft de pont wel een probleem en vaart helaas minder vanwege het personeelstekort. Wethouder van Liempdt heeft op hoog niveau met Rijkswaterstaat gesproken, maar  dat was zeer onbevredigend. Aan de rederij, Blue Amigo, is door RWS wel gevraagd of ze de pont in de vaart kunnen houden na 31 december. Dat is op zichzelf positief, maar gezien de personele problemen heeft Blue Amigo daar nog geen ja op kunnen zeggen vanwege het personeelstekort. Daar zullen zij, en wij, nog wel even last van hebben, maar uiteindelijk komt dat wel goed. Als het besluit van de minister maar de goede kant op valt.

Kans op een brug wordt groter 

Positief is dat er redelijk concrete toezeggingen zijn voor een fietsbrug. Het lijkt erop dat die er echt gaat komen. Ook voor de financiering (dit gaat echt ver over de 10 miljoen) zijn er principe afspraken tussen Rijk, Provincie en Gemeente. Maar voordat die brug er ligt stroomt er nog heel wat water door het kanaal. En kan er zomaar een spaak in het wiel komen. Denk aan stikstof, recessie en bezuinigingen of een ander kabinet met een andere minister en andere prioriteiten. Dus we houden vast aan ‘hou de pont in de vaart tot de feestelijke opening van de brug’. Dat is het meest logisch, veilig, goedkoop en het is in lijn met de adviezen in de veiligheidsrapporten. Zie ook onze laatste open brief daarover.
Op de foto de fietsbrug bij Nigtevecht.

Brug Nigtevecht

Tot zover, wordt vervolgd, dus blijf ons hier volgen. En laat hier gerust een helpende reactie achter, graag!


Tien argumenten tegen een fietsbus

Een fietsbus als tijdelijk (8 tot 10 jaar) alternatief voor de pont is niet passend voor de 100.000 gebruikers van de pont bij Nieuwer Ter Aa.

De minister is voornemens te besluiten de pont tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen uit de vaart te nemen en hiervoor in de plaats een fietsbrug aan te leggen. Omdat de Kanaaldijk West een gevaarlijke fietsroute is wil de minister gedurende de periode dat de brug nog niet gerealiseerd is, als alternatief voor de pont een fietsbus laten rijden over de Kanaaldijk West ter hoogte van de pont tot het station Breukelen. Het Actiecomité ‘Laat ons niet zwemmen’ is van oordeel dat de pont veilig is en in de vaart moet blijven tot de brug gerealiseerd is en vindt een fietsbus geen passend alternatief voor de pont.

Aan de hand van met name het SWECO-rapport van 07-04-2021 waarin een analyse wordt gegeven van de gebruikers van de pont komen wij tot een 10-tal argumenten waarom een fietsbus geen passend alternatief is voor de gebruikers van de pont.

Het overgrote deel, ca 75%, van de gebruikers van de pont zal de fietsbus niet kunnen gebruiken. Daarnaast is een bus op de toch al drukke en te smalle kanaaldijk verkeerstechnisch onwenselijk. 

Jaarlijks maken ruim 100.000 passanten gebruik van de pont bij Nieuwer Ter Aa.

 1. 34% betreft woon-werkverkeer. 75% van deze passanten komen uit Loenen aan de Vecht en Breukelen Noord en hebben niets aan een fietsbus over de Kanaaldijk West omdat deze bus voor deze passanten onbereikbaar is. Het gaat hier om 25.500 passanten per jaar.
 2. 30% betreft onderwijsverplaatsingen.12.000 passanten komen uit Nieuwer Ter Aa en het achterland. Zij maken gedurende de aanvang en einde van de schooltijd met vrij grote groepen tegelijkertijd gebruik van de pont. Een fietsbus met de capaciteit van de pont en tenminste 6 ritten per uur gedurende de schooltijd zou een passend alternatief zijn voor deze groep. Voor de 7.500 passanten uit Loenen aan de Vecht en Breukelen Noord die naar scholen gaan aan de westkant van het kanaal of via het station naar Maarsen en Utrecht reizen is de fietsbus onbereikbaar en geen alternatief.
 3. 14% betreft winkelpassanten. Voor de passanten uit Loenen aan de Vecht en Breukelen Noord is de fietsbus naar het station onbereikbaar en dus geen alternatief. Voor de passanten uit Nieuwer Ter Aa of het achterland die voor winkels gebruik maken van het winkelcentrum in Breukelen Noord is een fietsbus naar station Breukelen geen logisch alternatief. 
 4. 22% betreft overige motieven zoals vervoer naar sportaccommodaties of vervoer naar de huisartsenpost en apotheek. Ook maken wandelaars gebruik van de pont. De sportaccommodaties liggen grotendeels in Loenen aan de Vecht. Kinderen en volwassenen uit Nieuwer Ter Aa en het achterland gaan vaak na school of s ’avonds naar trainingen. De fietsbus is hiervoor geen alternatief omdat die naar het zuiden rijdt terwijl de sportaccommodaties ten noorden van de pont liggen. Voor het bezoek aan de huisarts of de apotheek is de fietsbus mogelijk een alternatief. Voor wandelaars betekent het uit de vaart nemen van de pont een onderbreking van de wandelroute. Een fietsbus biedt geen passend alternatief.
 5. De route via de pont is onderdeel van het regionale fietsnetwerk van de provincie Utrecht. Dit regionale fietsnetwerk is opgesteld om de regio de fietsregio van Europa te maken met voldoende veilige, comfortabele en snelle fietsverbindingen. Bij het verdwijnen van deze route, vervalt ook een deel van het fijnmazige fietsnetwerk dat de provincie nastreeft. Een fietsbus is vanaf de oostkant van het kanaal onbereikbaar en dus geen passend alternatief.
 6. Ook voor de recreatieve routes is het belangrijk dat de alternatieve routes goed aansluiten op het fietsroutenetwerk. De pont is onderdeel van het landelijke fietsroute netwerk. De fietsbus is niet bereikbaar vanaf de oostkant van het kanaal en is dus geen passend alternatief
 7. Een fietsbus met de capaciteit van de pont is 18 meter lang. De Kanaaldijk West is een eenbaansweg. Auto’s passeren elkaar via parkeerhavens. Een fietsbus van 18 meter past niet in zo’n parkeerhaven en zou voor gevaarlijke verkeerssituaties kunnen zorgen.
 8. De nieuwe bussen zijn 2.55 breed, maar daar komt nog de breedte van de spiegels bij. De Kanaaldijk West is een smalle eenbaansweg. Een brede bus kan bij passeren van tegenliggers gevaarlijke verkeerssituaties opleveren.
 9. Een alternatieve route via Oud Aa leidt niet alleen voor automobilisten maar ook voor fietsers tot gevaarlijke verkeerssituaties. De route via Oud Aa is smal en er ontbreekt een fietspad. Bovendien maken allerlei landbouwverkeer gebruik van deze route waardoor er al grote zorgen zijn over de veiligheid van fietsers en automobilisten.
 10. Er is nauwelijks ruimte voor een halte voor een fietsbus op de Kanaaldijk West ter hoogte van de pont. Het keren van een brede en lange fietsbus op de Kanaaldijk West is naar ons inzicht onmogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *