Motie in de Tweede Kamer

In het ‘twee minuten debat‘ in de Tweede Kamer van afgelopen woensdag was opnieuw aandacht voor onze pont. Van der Molen van het CDA en De Hoop van de PvdA hebben een motie ingediend die het kabinet oproept het veer over het Amsterdam-Rijnkanaal te handhaven totdat er een goed alternatief is gerealiseerd, niet zijnde een omfietsroute. Van der Molen diende de motie in en De Hoop heeft een toelichting gegeven en het ‘eeuwigdurend’ convenant letterlijk benoemd. De motie had de steun van veel andere fracties.

De minister gaf aan in overleg te zijn met de regio (lees: provincie en gemeente) en vraagt om de motie aan te houden tot na dat overleg. Ook in het zogenaamde MIRT debat van 28 november kan het nog een keer langs komen. De minister wil “in verband met de veiligheid” (nog) niet toezeggen dat de pontverbinding na dit jaar wordt opengehouden.

Maar we hopen en verwachten natuurlijk dat hij inziet dat de pont uit de vaart nemen onwenselijk en onveilig is, zolang er geen goed alternatief is, liefst een brug. Dat is ook het standpunt van gemeente Stichtse Vecht en we rekenen in deze ook op de provincie.

Klik hier voor de motie en hier voor het MIRT debat.

Overigens: waar was Nieuwer Ter Aa zonder de brandweer? Die is zelfs hier paraat: comitélid én postcommandant Tom van Kuyk heeft kamerlid De Hoop nog snel het convenant gestuurd en dat haalde hij dus aan in het debat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.