Open brief aan de minister

Gisteren is mede namens een groot aantal maatschappelijke organisaties een Open Brief van ons actiecomité overhandigd aan de minister. Met volledige steun van gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht en het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek.

Vandaag staat deze paginagroot in de VAR, het weekblad voor Vecht, Amstel en Rijnstreek. Klik hier om de advertentie in de digitale krant te bekijken. Of lees hier onder de volledige tekst van de brief.

Open Brief VAR
Open Brief in de VAR aan de minister over veerpont

En hier onder nog een keer alleen de tekst (leest wel zo makkelijk):

Geachte minister Harbers,

U bent van plan om de veerpont tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen op te heffen omdat u is verteld dat de veerpont onveilig is. Maar u maakt een fout in uw risicoafweging. U vergist zich!

Heeft u ons, na het ongeval met de schipper in 2010, twaalf jaar onveilig laten varen? Nee, de Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde vast dat de veerpont veilig was en gewoon in de vaart kon blijven. IJ beroept zich op de quick scan van Marin maar die verzuimt deze uitkomst te noemen en ontkracht dit niet met feiten. Het argument dat het steeds drúkker en dus onveiliger wordt klinkt logisch maar is onjuist. Moderne schepen beschikken namelijk over hooggekwalificeerde bemanning en de beste apparatuur. Bovendien is dankzij hun verbeterde rompvorm de waterbeweging in het kanaal verminderd.

Honderd procent veiligheid in het verkeer bestaat niet. We schrikken allemaal als er een busongeluk plaatsvindt. Heffen we dan die busdienst op? Nee, we accepteren dat risico met elkaar. Oversteken met de pont is veiliger dan meerijden in een bus.

De professionele schippers varen met een geavanceerd kaart- en radarsysteem en steken pas over als er geen schip nadert. Het is zelfs nóg veiliger geworden door genomen extra maatregelen.

De framing van onveiligheid is misleidend omdat die zich beperkt tot de nautische veiligheid en de andere publieke belangen in verband met het kanaal niet meeweegt. Onveilig wordt het pas echt zonder pont. Want scholieren moeten dan zes kilometer omfietsen via twee gevaarlijke rotondes en een onveilige, onverlichte fietsroute. Daar heeft Rijkswaterstaat geen boodschap aan, maar we verwachten van u als onze minister dat u dat wel heeft. Wij weten ons daarin gesteund door gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht en het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek.

Beste minister Harbers, we geloven dat u oprecht van mening bent dat u uw verantwoordelijkheid moet nemen en dat impopulaire maatregelen daar soms bij horen. Maar speelt bezuiniging soms ook een rol bij uw voornemen? U weet dat de staat zich met de overeenkomst van 1888 en 1943 heeft verplicht tot én altijd én gratis overzetten. Een permanente voorziening dus, als uitvloeisel van de publieke taak. In de beantwoording van de Kamervragen maakt u daarvan: ‘zolang er een pont is, is hij gratis, maar als er geen pont meer is heeft u pech’. We vinden dat een onjuiste lezing en en het doet uw geloofwaardigheid geen goed.

Samen met u en uw collega’s maken wij ons zorgen over de kloof tussen burger en overheid. Met deze maatregel vergroot u die kloof, Voor velen past dat in het beeld van een bestuurscultuur die geen boodschap heeft aan wat we in ons land graag koesteren en behouden. In 1888 hebben we met elkaar afgesproken dat de pont ons compenseert voor de immense barrière van het Amsterdam-Rijn kanaal. Dit is een belangrijk publiek belang dat thans volledig buiten beschouwing wordt gelaten. Nu, in 2022, is de behoefte aan deze verbinding nog sterker dan toen. U snijdt voor jong en oud een levensader af naar cruciale sociale en maatschappelijke voorzieningen.

We roepen u op om al het mogelijke te doen om het uit de vaart halen van de veerverbinding te voorkomen. Als het op termijn in stand houden van de veerverbinding geen optie is, vragen we u dringend om een nieuw te ontwikkelen alternatief, vóórdat de veerverbinding uit de vaart wordt gehaald.

Beste meneer Harbers, neem uw verantwoordelijkheid en Iaat ons niet zwemmen. We rekenen op u!

Met een hartelijke groet,

Comité Laatonsnietzwemmen, Fietsersbond, Fietsplatform, TeVoet, Vrienden van de Voetveren, Wandelnet en alle bewoners van Nieuwer Ter Aa, Breukelen en omgeving die afhankelijk zijn van de pont.

PS: Graag nodigen wij u uit om een keer veilig mee te varen en onveilig mee te fietsen op de omrijroute. Van harte welkom!

Één reactie to “Open brief aan de minister

  • Ik wandel veel langs het kanaal tot aan Kerklaan en elke keer valt het mij op dat er absoluut geen drukte is op het kanaal. Bij deze route loop je 5 km vanaf Breukelen. Als ik in dat uurtje totaal 5 schepen tegemoet zie komen of mij inhalen is het veel. Drukte is relatief maar een keer wat langer meten geeft zeer waarschijnlijk een gefundeerdere uitkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *