Nieuwsbrief nummer 1

Afgelopen week werden wij onaangenaam verrast door een bericht van de gemeente. Al langer gingen er geruchten dat Rijkswaterstaat plannen heeft de pontverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal stop te zetten. Als Dorpsraad hebben we de zorg hierover ook regelmatig geuit richting zowel onze gebiedsregisseur, de wethouder en zelfs tegen de burgemeester tijdens zijn bezoek aan de Dorpsraad.

Om voorbereid te zijn heeft Alexander Sterk vanuit de Dorpsraad al veel tijd en moeite gestopt om het eeuwigdurend convenant waar regelmatig over gesproken is boven water te krijgen. Hij heeft hiervoor al veel aanwijzingen gevonden en eigenlijk is iedereen het erover eens dat het convenant bestaat.

Helaas kregen wij, geheel onverwachts en abrupt, te horen dat Rijkswaterstaat ondanks dit convenant de pontverbinding per augustus wil stoppen. Als reden hiervoor wordt gegeven dat de veiligheid door de toegenomen vaarbewegingen en de toenemende snelheid van het vaarverkeer niet meer gegarandeerd kan worden. Vanuit de gemeente hebben we tot nu toe alle medewerking en steun gekregen die ze kunnen bieden om de pont te behouden. Achter de schermen heeft onze wethouder Hetty Veneklaas al alles dat in haar mogelijkheden ligt om dit besluit tegen te houden gedaan. Als Dorpsraad willen we daarom u nu oproepen om hetzelfde te doen.

De pont wordt door vele dorpsbewoners regelmatig gebruikt en voorziet in een duidelijke behoefte van een snelle verbinding met Breukelen en alle andere plaatsen aan de overkant van het kanaal zoals Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht. Het spreekt dus voor zich dat we deze varende verbinding graag willen behouden of als alternatief een vaste verbinding krijgen zoals een fietsbrug. We zijn dus op zoek naar mensen die ons kunnen en willen helpen. Te denken valt hierbij aan

  • Het benaderen van politieke partijen (de verkiezingen komen eraan)
  • Publiciteit (denk aan Hart van Nederland, RTV Utrecht, RTV Stichtse Vecht)
  • Belangenorganisaties (Fietsersbond, Recreatie Amstel Gooi en Vechtstreken)
  • Juridische steun (WOB verzoeken bij Rijkswaterstaat voor alle relevante documenten, bezwaren, etc.)
  • Andere ideeën?

Kortom, we willen als Dorpsraad dolgraag de pont behouden of daarvoor in de plaats een vaste oeververbinding, met als doel een veilige en snelle verbinding voor de inwoners van Nieuwer Ter Aa met Breukelen en vice versa. Kunt en wilt u ons helpen, neem dan contact op met ons actiecomité via info@laatonsnietzwemmen.nl. We zijn al gezamenlijk met de gemeente een actieplan aan het opstellen en iedere vorm van hulp is welkom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *